Veden magnesium - BWT Best Water Technology 

Veden magnesium

Veden fysikaalis-kemiallinen koostumus muotoutuu kun satanut vesi imeytyy maaperään ja rikastuu maaperän mineraaleilla. Juomaveden kannalta arvokkain mineraali on magnesium. Magnesium on keholle tärkeä mineraali, sillä magnesiumilla on useita hyötyjä terveydelle. Se mm. vahvistaa hermostoa ja vaikuttaa energia-aineenvaihduntaan.

Suomalaisten magnesiuminsaanti on kuitenkin suhteellisen vähäistä, johtuen siitä, että vesilaitokset käyttävät raakavetenä useasti pintavettä. Järvien ja jokien pintavesien magnesiumpitoisuus taas on hyvin matala. Näin ollen magnesiumin päivittäinen saanti on hyvä turvata esim. BWT:n Mg2+-suodatinkannun avulla.