Vattnets kemiska sammansättning efter jonbyte - BWT Best Water Technology 

Vattnets kemiska sammansättning efter jonbyte

 

 Vattenverksvatten (Råvatten)

Avhärdning 

 Partiell avsaltning (avkarbonisering)

Totalavsaltning

2 kolonner 

Totalavsaltning

1 kolonn 

Utseende  

 Färglös

 Färglös

Färglös

Färglös 

 Färglös

 Hårdhet total [ºdH]

 21,95

 0

 4,6

0

0

 Karbonathårdhet [ºdH]

 4,6

0

4,6

0

0

 Mineralsyrahårdhet [ºdH]

 17,35

0

0

0

0

 Kalcium Ca++ [mg/l]

117

0

0

0

0

 Magnesium Mg++ [mg/l]

24

0

0

0

0

 Järn Fe+++ [mg/l]

< 0,05

 < 0,05

 < 0,05

0

0

 Mangan Mn++ [mg/l]

 < 0,02

 < 0,07

< 0,07 

0

0

Natrium Na+ (diff.) [mg/l] 

 76

257

114

< 0,5

< 0,2

 Katjoner summa [mval/l]

 11,14

11,14

4,94

0

0

 Bikarbonat HCO3- [mg/l]

378

378

0

0

0

 Klorid Cl- [mg/l]

115

115

115

0

0

 Sulfat SO4-- [mg/l]

80

80

80

0

0

 Nitrat NO3- [mg/l]

2,4

2,4

2,4

0

0

 Anjoner summa [mval/l]

11,14 

11,14

4,95

0

0

 Kaliumpermanganat KmnO4 [mg/l]

10

10

10

< 3

< 3

 Kiselsyra SiO2 [mg/l]

26

26

26

< 0,2

< 0,1

 Fri koldioxid CO2 [mg/l]

18

18

30

0

0

 TDS - Salthalt [mg/l]

870

870

349

0

0

 pH-värde

7,3

7,3

5,5

7,0

7,0

 Konduktivitet [μS/cm]

1070

1070

475

< 5

< 0,2