Vedenpehmennys - BWT Best Water Technology 

Vedenpehmennys

Yksinkertainen ja tehokas tapa poistaa kovuutta on antaa veden virrata natriummuodossa olevan kationinvaihtajakolonnin läpi. Läpikulun yhteydessä kaikki veden sisältämät kalsium- ja magnesiumionit vaihtuvat natrium-ioneihin. Natriumsuolat ovat erittäin liukoisia eivätkä muodosta kovia saostumia kuten kalkki.

 

Vesilaitosvesi (raakavesi) virtaa hitaasti ioninvaihtohartsin läpi. Läpikulun aikana veden kalsium- ja magnesiumionit vaihtuvat natriumioneihin. Kun kaikki natriuminionit on vaihdettu kalsium- ja magnesiumioneihin, kapasiteetti on käytetty loppuun ja massa täytyy regeneroida vahvalla natriumkloridiluoksella, eli suolaliuoksella (veteen liuotettua suolaa).

 

Pehmennysprosessi on hyvin tehokas, jopa 99 % veden kovuudesta saadaan normaalisti poistettua vedestä. Tehokkuuteen vaikuttaa vesilaitosveden (raakaveden) koostumus, ioninvaihtohartsin natriumionipitoisuus sekä regenerointiliuoksen natriumkloridin määrä.. Muita tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat regeneroinnin nopeus, ajonopeus sekä ioninvaihtomassapedin korkeus.