Täyssuolanpoisto - BWT Best Water Technology 

Täyssuolanpoisto

Veden täydelliseen suolanpoistoon ionivaihtoteknologian avulla on olemassa kaksi metodia. Kummassakin metodissa käytetään sekä kationi- että anionivaihtajia. 

 

Täydellinen suolanpoisto kahdella kolonnilla

(Kationin- ja anioninvaihtohartsit eri säiliöissä) 

 

Täydellinen suolanpoisto yhdellä kolonnilla 

(Kationin- ja anioninvaihtohartsit sekoitetaan yhteen säiliöön, jota kutsutaan nimellä ’mixbed’ tai sekaioninvaihdin)

 

Kationinvaihtaja
Prosessissa käytetään vahvasti hapanta polystyreenikuulista koostuvaa kationinvaihtohartsia vetymuodossaan. Kun vesi läpäisee kationinvaihtajan, suolat vaihtuvat vetyyn, jolloin muodostuu vastaavia happoja. Kationit toimivat +120 °C saakka pH-arvoissa 0 -14.

 
Vahvasti happaman kationinvaihtajan kokonaisvaihtokapasiteetti on noin 2 mol/l. Käytännön mitoituksessa kapasiteetista käytetään vain noin puolet. Tavallisen hanaveden käsittelyssä tehokas käyttöikä on erittäin pitkä. Kapasiteetinmenetys liittyy ainoastaan rakeiden mekaaniseen kulumiseen niin pieniksi, että ne huuhtoutuvat pois regeneroinnin yhteydessä.

 

Anioninvaihtaja

Prosessissa käytetään vahvasti emäksistä anioninvaihtajaa (tyyppi 1 tai 2), joka valmistetaan polystyreenistä hydroksyyli-ioneja sisältävin kvaternaarisin ammoniumryhmin. Ioninvaihtohartsin kestävyys paranee, kun sitä säilytetään ainoastaan Cl-muodossa, ja ennen käyttöä muutetaan lipeäkäsittelyllä OH-muotoiseksi asennuksen yhteydessä.

 

Kun vesi on kulkenut kationinvaihtajan läpi, missä suolat muuttuvat vastaaviksi hapoiksi, kulkeutuu se eteenpäin anioninvaihtajaan, jossa hapot neutralisoidaan hydroksyyli-ioneilla ja anionit sitoutuvat ioninvaiihtimiin.

 

Vahvasti emäksisen anioninvaihtajan kokonaiskapasiteetti on noin 1,3 mol/l. Käytännössä hyödyntämisasteessa on suuria vaihteluita johtuen useista tekijöistä – kukin niistä ja niiden yhdistelmät vaikuttavat hyödynnettyyn kapasiteettiin – tässäkin tapauksessa suodatin mitoitetaan hyödyntämään noin puolta anioninvaihtajan kokonaiskapasiteetista.