Ioninvaihtoteknologia - BWT Best Water Technology 

Ioninvaihtoteknologia

Tietyillä kemikaalisilla yhdisteillä on kyky vetää puoleensa ja sitoa vedessä olevia vapaita ioneja. Näitä aineita kutsutaan ioninvaihtimiksi. Monet näistä yhdisteistä esiintyvät luonnossa (esim. zeoliitti, kitosaani ja alumiinisilikaatti), mutta nykyään ne valmistetaan pääasiassa synteettisesti.


Ioninvaihtajat voivat olla kiinteässä tai nestemäisessä muodossa. Tavallisinta nykyään on sijoittaa ioninvaihtimet pienten, suuren pinta-alan (50–100 m²/g) omaavien polystyreenikuulien sisäpintaan. Näitä aktiivisia hartsikuulia kutsutaan ioninvaihtohartsiksi.


Periaatteessa ei tarvitsisi tehdä muuta kuin antaa veden tai puhdistettavan nesteen valua ioninvaihtomassan läpi, mutta on käytännöllisempää täyttää yksi tai useampi säiliö ioninvaihtohartsilla ja johtaa vesi ioninvaihtomassan läpi.

Tyypillisimpiä ioninvaihdinryhmiä ovat:
Kationinvaihtajat: Ca++, Mg++, Fe++, Na+, K+ ja NH4
Anioninvaihtajat: HCO3-, Cl-, SO4-- , NO3- ja NO2-


Kationinvaihtajilla on negatiivinen varaus ja ne tunnistaa suurista määristä happiryhmiä, jotka sitovat positiivisia ioneja (kationeja) – tyypillisesti ioneja, kuten kalsium ja magnesium sekä metalli-ioneja kuten kupari, sinkki, kromi yms. Anioninvaihtajilla on positiivinen varaus ja ne tunnistaa ammoniumioneista, jotka vetävät puoleensa negatiivisia ioneja (anioneja).