Veden kiertokulku - BWT Best Water Technology 
Sininen kulta – jokainen pisara lasketaanVain 0,8 % maailman vesivarannoista on käytettävissä juomavedeksi.

Veden kiertokulku

Veden määrä on vakio. Sitä on noin 1386 miljoonaa kuutiometriä, ja se on jatkuvassa liikkeessä. Auringon energia muuttaa nestemäisen veden maanpinnasta ja vedenpinnoista haihtuvaksi vesihöyryksi.

 
Kasvillisuuteen varastoitunut kosteus vapautuu ilmaan (kokonaishaihtuminen), ja vesihöyryä absorboituu ilmaan sitä enemmän mitä lämpimämpää ilma on. Veden kiertokulku perustuu tähän.

 

Lämpötila

Ilman vesihöyryn varastointikapasiteetti

 0 °C
4,48 g/m³
10 °C
9,40 g/m³
20 °C
17,10 g/m³
30 °C
30,40 g/m³
45 °C
65 g/m³

 

Ilmakehän vesihöyry tiivistyy vesipisaroiksi. Näistä vesipisaroista muodostuu pilviä ja lopulta vesi sataa maahan. Eloonjääntimme kannalta on ratkaisevaa, että osa merestä haihtuvasta vedestä sataa maahan, ruokkien jokiamme, kastellen maaperän ja täyttäen pohjavesivarantomme.