Maailmanlaajuiset vesivarannot - BWT Best Water Technology 

Maailmanlaajuiset vesivarannot

Avaruudesta katsoessa maapallo on hyvin inspiroiva näky; 75 % planeetastamme on veden peitossa – joko nestemäisessä muodossa, kaasuna tai kiinteänä. Vesi on elämälle välttämätön elementti, asia joka erottaa planeettamme aurinkojärjestelmämme muista planeetoista.

Vaikka vettä lukujen valossa on maapallolla enemmän kuin riittämiin, on määrä harhaanjohtava: noin 97 % vesivarannoista on suolavettä. Makeasta vedestä iso osa on sitoutuneena jäätikköihin ja ainoastaan 0,649 % kaikista vesiresursseista voidaan käyttää juomavetenä.

YK:n arvion mukaan maailman väkiluku tulee kasvamaan nykyisestä 7 miljardista yli 9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Täällä hetkellä maailman kansalainen käyttää vuosittain keskimäärin 625 m3 vettä. Tämän luvun on kuitenkin ennustettu nousevan tulevaisuudessa, minkä lisäksi kokonaisvedenkulutuksemme tulee kasvamaan myös ennustetun väestönkasvun myötä.

Maailmanlaajuisesti yli miljardi ihmistä kärsii puhtaan juomaveden puutteesta. Kahdenkymmenenviiden vuoden kuluttua saattaa jopa 6 miljoonaa ihmistä kärsiä puhtaan veden pulasta. Jopa Euroopan vesivarannot joutuvat silloin ahtaalle. Vesistressi syntyy kun käytettävän veden määrä ylittää saatavilla olevan veden määrän.