Nitraattisuodattimet - BWT Best Water Technology 
1
2
3
4

Nitraattisuodattimet

BWT Princess Midi-ENA

 

BWT Vattenteknikin täysautomaattisia, elektronisella ohjauksella varustettuja Princess pehmennys- ja erikoissuodattimia on saatavilla eri malleissa. Mallin valinta perustuu veden käyttötarkoitukseen sekä raakaveden laatuun. Oikean suodatinvalinnan tekemisen perustana käytetään fysikaalis-kemiallista vesianalyysiä sekä tietoja toiminnan edellytyksistä.

 

Toiminnat ja käytetty teknologia

Princess-vedenpehmennyssuodatin toimitetaan täydellisenä yksikkönä. Kaikki kastuvat osat on valmistettu korroosionkestävistä materiaaleista. Kun vesi kulkee ioninvaihtomateriaalin läpi, vaihtuvat kovuutta aiheuttavat suolat helpommin liukoisten suolojen kanssa ja vesi muuttuu pehmeäksi. Suodattimet poistavat tyypistä riippuen vedestä myös rautaa, mangaania ja humusta. Kun ioninvaihtomateriaali on kyllästynyt kalkilla, se puhdistetaan suolaliouksen avulla. Puhdistuksen aikana raakavesi kytkeytyy automaattisesti ohisyöttötilaan.

 

Älykäs automatiikka

Suodatin on varustettu elektronisella ohjauksella. Automatiikka voidaan lisäksi varustaa kloorauslaitteella, joka desinfioi suodatinpedin huuhtelun aikana. Kloorauslaitteella varustettu suodatin ilmoittaa suolatablettien täyttötarpeesta automaattisesti. Huuhteluväli määrittyy vedenkäytön, veden kovuuden sekä poistettavien haitta-ainepitoisuuksien perusteella.

Princess Mini-E, Midi-E ja Turbo-E sekä J-CAB -suodattimet ovat aikaohjattuja suodattimia. Puhdistusväli on 1–99 päivää.Princess Midi-EV on tilavuusohjattu suodatin. Puhdistus tapahtuu automaattisesti esiasetetun vesimäärän saavuttamisen jälkeen. Automatiikka toimii mukana toimitettavan 12 V:n muuntajan toimittamalla sähkövirralla. Virrankulutus on ainoastaan 8 W. Mikäli järjestelmä kiinnitetään kunnalliseen verkkoon, tulee ottaa yhteyttä kuntaan asennusohjeita varten.

 

Käyttöalueet
Princess ja J-CAB -vedenpehmennyssuodattimet on tarkoitettu kotitalouksien ja pienempien teollisuustoimintojen käyttöön. Vedenkovuutta aiheuttavien kalsiumin (Ca) ja magnesiumin (Mg) suodatus johtaa pienentyneisiin energiakuluihin vedenlämmittimien säästyessä tukoksilta. Astioissa esiintyvät kalkkitahrat ovat historiaa ja pesuainekulut pienentyvät. Vedenpehmennyssuodattimet poistavat vedestä myös rautaa ja mangaania, ja niitä on myös saatavilla erityisversioina nitraatin ja humuksen poistoon.