Lämmitysjärjestelmien suojaus - BWT Best Water Technology 
BWT – lämmitysjärjestelmien suojausSäästää lämmityskustannuksia, ehkäisee kalkinkertymisestä
ja ilman sisäänpääsystä aiheutuvia toimintahäiriöitä.

Lämmitysjärjestelmien suojaus

BWT AQA therm – optimoi lämmitykseen käytetyn veden

Lämmmitysjärjestelmien muotoilu on muuttunut yhä kompaktimmaksi vuosien varrella. Pienimmät tänä päivänä saatavilla olevat lämmityspinnat ovat tehokkaimpia, mutta niiden koko tekee niistä myös alttiimpia häiriöille. Vain tarkasti kontrolloidut, koordinoidut syklit, puskurit, lämpötilakerrostuneisuudet, sekoittimet, säännöstelyventtiilit, pumput jne. voivat toimittaa korkean energiatehokkuuden. Ja jotta lämmitysjärjestelmä toimisi niin taloudellisesti kuin vain mahdollista, siinä on käytettävä oikeanlaista lämmitysvettä.

BWT Heating protection

Täydellistä, standardien mukaista vettä tehokkaaseen lämmitykseen
Tavallisen juomaveden käyttäminen kotitalouden lämmitysjärjestelmässä voi aiheuttaa monia ongelmia. Kylmään veteen liuennut kalsium on aluksi näkymätöntä, mutta sitä mukaa kuin vettä lämmitetään ja se päätyy lämmityskiertoon, kalsium vapautuu hiljalleen ja muodostaa saostumia. Tämä johtaa tukkeumiin ja toimintavikoihin. Myös ruoste voi vahingoittaa lämmitysjärjestelmää. Tästä seuraava ilman sisäänvirtaus aiheuttaa haittaääniä putkissa ja pienentää lämmittimien lämmitystehoa rakennuksen korkeimmissa kerroksissa. Koko järjestelmä, kiertopumppua myöten, toimii tällöin heikommin kuin tavallisesti.

Kun kalkki kertyy putkien sisäpinnoille ja toimii niiden eristeenä, tarvitaan enemmän energiaa rakennuksen lämpimänä pitämiseen. Tämä johtaa ikäviin seuraamuksiin: jo 1 mm kerros kalkkia lämmönvaihtopinnalla pienentää lämmönsiirtokerrointa jopa 80 %, mikä vähentää lämmitysjärjestelmän energiatehokkuutta jopa 20 %. Tämän vuoksi lämmitysjärjestelmässä tulisi käyttää pehmennettyä tai vähäsuolaista vettä.


Lämmitys on tehokkaampaa ilman kalkkikertymiä ja tukkeumia

BWT AQA therm –konsepti on täydellinen ratkaisu. Täydellisesti säädetyt AQA therm -tuotteet poistavat vedestä suolan ja pehmentävät vesijärjestelmän pääkäyttöveden ja täydentävän käyttöveden niin, että ne vastaavat ajantasaisia säännöksiä. BWT AQA therm estää toimintahäiriöt, jotka aiheutuvat kalkkikertymistä ja ilman pääsystä järjestelmän sisään. Tämä vähentää lämmityskustannuksia sekä kodin meluastetta ja varmistaa lämmönvaihtojärjestelmän täydellisen toiminnan. Lämmitysveden suojaus ylläpitää pidemmän päälle myös talon arvon, sillä tehokas lämmitysjärjestelmä on olennainen osa talon mukavuutta ja asumislaatua. Järjestelmä on myös suunniteltu kestämään vuosikymmeniä toimintakuntoisena.