Käänteisosmoosi - BWT Best Water Technology 

Käänteisosmoosi

Käänteisosmoosilla puhdistettu vesi: parhaiden tulosten edellytys

Patogeeneistä ja epäpuhtauksista puhdistettu, alhaisen johtokyvyn vesi on standardivaatimus monelle laitteelle ja tuotantoprosessille. Tällaisia ovat esim. astianpesukoneet, ilmankostuttimet, laboratoriolaitteet ja erilaiset tekniset ja lääketieteelliset sovellutukset. Puhdasta vettä tarvitaan myös eri työ- ja tuotantoprosesseille.Tämä pätee etenkin lakisääteisten vaatimusten ja määräysten tiukentuessa entisestään. Jotta raakaveden laatu saadaan parannettua niin, että se täyttää asetetut vaatimukset, on vettä käsiteltävät niin vedenpehmennyksen kuin käänteisosmoosin avulla.  

 

 

 

BWT Reverse osmosis

 

Mitä on käänteisosmoosi?

Käänteisosmoosimenetelmä pakottaa paineen avulla veden kulkemaan pelkästään vesimolekyylejä läpi päästävän kalvon läpi. Vieraat aineet (esim. suolat, orgaaniset epäpuhtaudet, hiukkaset ja bakteerit) eivät pääse kalvon läpi. Käänteisosmoosi poistaa vedestä lähes kaikki virukset, bakteerit ja muut aineet, jotka vaikuttavat veden makuun, väriin ja hajuun. Lopputuloksena on puhdasta vettä.

 

Käänteisosmoosilaitteen online-versiossa puhdas vesi voidaan varastoida kalvopainesäiliöön, mistä se sitten jaetaan eteenpäin käyttäjille. Offline-versiossa paineenkorotuspumppu jakaa puhdasvesisäiliöstä käsitellyn veden eteenpäin.

 

Täydellisesti toimivan käänteisosmoosijärjestelmän tueksi tarvitaan tiettyjä lisäkomponentteja, jotka riippuvat järjestelmän käyttötarkoituksesta. Ota yhteyttä, niin autamme sinua parhaan vedenkäsittelyratkaisun löytämisessä.

 

BWT:n käänteisosmoosilaitteiden etuja:

  • Tehokkaat kalvot 

  • Matala vedenkulutus 

  • Käyttövarmuus

  • Älykäs ja käyttäjäystävällinen ohjaus 

  • Joustava suunnittelu 

  • Matala käyntiääni

  • Kemikaalittomuus