Kemikaalinnostelu ja annostelulaitteet - BWT Best Water Technology 
BWT:n annostelujärjestelmät ja –kemikaalitYlimääräisen hiilihapon sitomiseen ja jäännöskovuuden stabiloimiseen.

Kemikaaliannostelu ja annostelulaitteet

Veden pehmennyksen ja osittaisen pehmennyksen yhteydessä veden luonnollinen tasapaino järkkyy, kun kalkki poistetaan vedestä. Veteen jää vapaata hiiliihappoa, mikä tekee vedestä ”aggressiivista” ja voi aiheuttaa ruosteenmuodostumista (erityisesti galvanisoidussa putkistossa), mikä johtaa vaaralliseen korroosioon. Tämä ongelma voidaan ratkaista lisäämällä veteen asianmukaisia mineraaleja. BWT:n mineraaliannostelu yhtäältä sitoo ylimääräistä hiilihappoa ja toisaalta vangitsee myös vedessä jäljellä olevan kalsiumin (jäännöskovuus). BWT:n annostelupumput annostelevat veteen tarkan määrän tarvittavia mineraaleja.

 

Annostelupumput tarkkaan annosteluun

Annostelupumppuja käytetään putkijärjestelmän suojaamiseen ja erityisesti korroosio-ongelmien ratkaisemiseen. Veteen lisätty mineraali kiinnittyy putkien sisäpintaan ja ehkäisee hiilihapon syövyttävää vaikutusta metalliin. Lämmityskattiloihin, jäähdytys- ja lämmitysvesiin sekä muihin vesisovellutuksiin lisätään asianmukaisia määriä annosteltavia aineita, jotka varmistavat järjestelmien jatkuvan, katkeamattoman toiminnan.
Ioninvaihtajan käytön yhteydessä annostelupumppu tulee asentaa pehmennysjärjestelmän alavirtaan. BWT:n annostelupumppuja ohjaa sisäänrakennettu vesimittari.

 

Annosteltavien aineiden käyttö (mineraaliannostelu)

Elintarvikestandardien mukaisesti juomavedessä on sallittua käyttää rajoitettuja määriä fosfaatteja ehkäisemään kalkkikertymiä ja korroosiota. BWT:n mineraaliannosteluaineet testataan kaikkien voimassaolevien elintarvikemääräysten ja tiukkojen kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaan, millä varmistetaan, että BWT:n käyttämät fosfaatit noudattavat tiukimpiakin voimassaolevia määräyksiä ja turvaavat samalla korkeimman mahdollisen terveellisyys- ja turvallisuustason.

 

 

BWT Dosage & Agents