Elintarvike- ja juomateollisuus - BWT Best Water Technology 

Elintarvike- ja juomateollisuus

Juomien laatu mitataan käytetyn käsittelemättömän veden standardin mukaan, ja panimoilla, alkoholittomien juomien valmistajilla ja kivennäisvesien pullottajilla on keskenään täysin erilaiset vaatimukset raakaveden koostumukselle.

Kaikilla sektoreilla on kuitenkin tuotannon tai täytön tarpeisiin yhtäläinen tarve hygieeniselle, puhtaalle vedelle, joka ei saa:

 

 • Sisältää aromeja tai makuja häiritseviä aineita
 • Aiheuttaa sameutta
 • Vaikuttaa tuotantoprosessiin
 • Aiheuttaa korroosiota tai kertymiä järjestelmän osiin tai pulloihin

Koska eri lähteistä tulevilla vesillä on omanlaisensa koostumus, kukin koostumus vaatii sille nimetyn käsittelymenetelmän, jotta varmistetaan, että lopputulos täyttää laatustandardit ja asiakkaan vaatimukset.

 .

  Olutpanimot

Kunkin oluttyypin maku, ulkonäkö, hyllyikä jne. riippuvat oluen panemiseen käytetyn veden koostumuksesta. Usein vedenkäsittely on välttämätöntä veden nitraattipitoisuuteen liittyvien teknisten ja lakisääteisten vaatimusten takia. Erilaisia käsittelyprosesseja on tarjolla useita, riippuen käsittelemättömän veden koostumuksesta, oluen laadusta ja lakisääteisistä vaatimuksista.

 

Hedelmämehujen tuotanto

Hedelmämehujen tuotannossa käytettävä laimennusvesi tulee käsitellä perusteellisen suolattomaksi, jotta vältytään sekundäärisiltä reaktioilta tiivisteen kanssa, jotka ilmenevät sameutena tai makua haittaavien aineiden muodostumisena.

 

Virvoitusjuomatuotanto

Täyttöveden käsittelyn tarkoituksena on usein tuottaa virvoitusjuomia, jotka ovat sekä ulkonäöllisesti miellyttäviä että varastointiin sopivia. Osa prosessista saattaa vaatia lisensoijan määrittelemien vaatimusten täyttämistä. BWT tarjoaa asianmukaiset ratkaisut sekä prosessivesisektorille (esim. jäähdytysvesi tai höyrykattilan syöttövesi) että pullonpesu- ja pullontäyttöjärjestelmille.

 

Kivennäisvesien tuotanto

Kivennäisvesiä säädellään hyvin tiukalla lainsäädännöllä ja niiden tulee silti säilyä niin ”luonnollisina” kuin vain mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että lain sallimien käsittelymenetelmien määrä on rajallinen. Käsittely koostuu pääasiassa raudan ja mangaanin poistosta, mutta joissain tapauksissa myös vetysulfidi tai muut aineet voivat aiheuttaa ongelmia. BWT:llä on laaja valikoima tehokkaiksi todettuja, osittain patentoituja menetelmiä vedessä esiintyvien vieraiden aineiden poistamiseen. Tarjoamme myös sopivia ratkaisuja (esim. huuhteluvedenkäsittely) prosessiveden alueella (ts. höyrykattilaratkaisut) pullotus- ja pullonpesulaitoksiin.

.

BWT-teknologiaa juomateollisuuden tarpeisiin:

 • Kalvoteknologia

 • Ioninvaihto

 • Otsonointi

 • UV-teknologia

 • Suodatusteknologia

 • MDA-prosessit

 • Elektrodeionisaatio