Jäähdytysvesijärjestelmät - BWT Best Water Technology 
JäähdytysvesijärjestelmätBWT tarjoaa tehokkaat ratkaisut
jäähdytysjärjestelmien vedenkäsittelyyn.

Jäähdytysvesijärjestelmät

Suljetut kierrot (esim. jäähdytysvedenkierto ilmastointijärjestelmässä)

Yleisesti ottaen järjestelmä voidaan täyttää pehmennetyllä tai suolanpoistokäsitellyllä vedellä, mikäli putkisto on tehty korroosionkestävästä materiaalista (esim. muovista). Täytön pystyy normaalisti suorittamaan kerralla. Tietyt täyttöveden käsittelyt voivat kuitenkin olla paikallaan vedenlaadusta ja käyttöolosuhteista riippuen, jottei järjestelmä altistu happikorroosiolle sekä levä- ja bakteerikasvustolle.

 

Avoimet jäähdytysjärjestelmät (kaikki jäähdytystorneja sisältävät järjestelmät)

Koska jäähdytystorneista haihtuu jatkuvasti ainoastaan puhdasta vettä, suolan konsentraatio kiertojärjestelmän vedenkierrossa kasvaa jatkuvasti. Liiallinen suolapitoisuus voi johtaa kalkkeumiin ja jäähdytystornin sekä kiertojärjestelmän putkien korroosioon. Myös levän muodostuminen ja ympäröivän ilman pölyhiukkaset voivat häiritä järjestelmän toimintaa. Vedenkäsittely on tämän takia tarpeellista lähes kaikissa kohteissa, jotta voidaan varmistaa jäähdytystornin luotettava ja taloudellinen toiminta.

VDI 3803 -standardi edellyttää että kiertojärjestelmän vedenlaadun tulee sopia käytettäväksi kaikkien jäähdytysjärjestelmän materiaalien kanssa. Kynnysarvot on määritelty alla olevassa taulukossa.

 

Suositellut raja-arvot uudelleenjäähdytettävien järjestelmien kiertovedelle

Sähkönjohtavuus

 Kalsiumpitoisuus

 Kloridipitoisuus

 Sulfaattipitoisuus

Jäähdytystornin veden kanssa kontaktissa olevat materiaalit

Ca

Cl  SO4
  µS/cm mg/l  mg/l mg/l
Teräs ja ei-rautametallit < 2200 > 20 < 200 < 325
Teräs ja pinnoitetut
metallit
< 2500 > 20 < 250 < 400
Muovi ja ruostumaton
teräs
< 3000   < 400

< 600

 

Kiertoveden tulisi olla niin kirkasta ja väritöntä kuin mahdollista eikä siinä saisi olla lainkaan sedimenttijäänteitä. Karbonaattikovuuden tuli olla < 4 °dH (kemiallisella kovuusstabilisoinnilla < 20 °dH). Biosidiä tulisi lisätä jaksoittain niin, että bakteerimäärä on > 100 000/ml.

 

Mikäli ylläolevat kynnysarvot ylittyvät, järjestelmässä voi esiintyä seuraavia toimintahäiriöitä:

  • Lämmön tai kylmän siirron heikkenemistä

  • Paineenmenetys poikkipintojen kuroumien takia

  • Suuttimien, venttiilien ja jäähdytysputkien tukkeutumista

 

Tämä voi johtaa:

  • Kasvavaan energian- ja vedenkulutukseen

  • Toiminnan häiriöihin ja keskeytyksiin

  • Lisääntyneeseen huoltotarpeeseen

  • Tärkeiden järjestelmäkomponenttien tuhoutumiseen

 

Kostutusvesi (esim. ilmastointijärjestelmien ilmankosteutusyksiköihin)

Monien rakennusten ilmastointijärjestelmissä käytetään ilmankostuttimia, koska ihmiset tarvitsevat tietyn määrän kosteutta hengitysilmaansa. Riittämätön tai väärin toteutettu ilmankostutus voi vahingoittaa rakennuksissa oleskelevien terveyttä ja aiheuttaa epämukavuutta. Hygienialla on tärkeä rooli ilmankostuttimien suunnittelussa, ja nykyinen VDI 6022 -standardi sisältää arvokkaita suosituksia tämän asian suhteen.

 

Ilmankostutukseen käytetään monia erilaisia menetelmiä, ja kunkin menetelmän yhteydessä käytettävän kostutusveden asianmukainen käsittely on tällöin äärimmäisen tärkeää. Juomaveden suolanpoistokäsittelyyn tarkoitetut käänteisosmoosijärjestelmät kasvattavat suosiotaan tässä tarkoituksessa, ja joissain tapauksissa sitä täydennetään myös desinfiointijärjestelmillä.

 

Tarjoamme teknistä tukea aina kustannustehokkaiden ja luotettavien järjestelmien suunnittelusta jo asennettujen järjestelmien säännölliseen huoltoon.