Kattilavesi - BWT Best Water Technology 
BWT:n vedenkäsittely kattilalaitoksilleMaksimaalinen käyttöturvallisuus ja käyttövarmuus höyry- ja kuumavesikattilalaitoksille.

Kattilavesi

Yli 100°C:n lämpötilojen höyrykattiloita ja lämminvesipannuja koskevat monenlaiset standardit ja määräykset, joita tulee noudattaa kattilavedenpuhdistusjärjestelmää suunniteltaessa. Tehokkaan kattilavedenkäsittelyn tulee taata käyttöturvallisuus ja käyttövarmuus koko laitoksessa.

 

Väärin tai huonosti suunniteltu ja asennettu vedenpuhdistusjärjestelmä voi johtaa toimintahäiriöihin seuraavien syiden takia:

 • Lämmön kertymisestä johtuvat saostumat (energiahävikki, lämpöylikuormitus ja kattilan materiaalien vahingoittuminen)

 • Korroosio (matala toimintavalmius, arvon laskeminen ja korkeat korjauskustannukset)

 • Käyttökustannukset nousevat korkean suolanpoistotahdin aiheuttaman vesihävikin myötä

 

Kattilan kapasiteetista, raakavedenlaadusta ja laatuvaatimuksista riippuen tarjoamme parhaat menetelmät seuraaviin tarkoituksiin:

 • Vedenpehmennys

 • Valikoima ioninvaihtomenetelmiä

 • Suolanpoisto käänteisosmoosin avulla

 • Elektrodeionisaatio

 • Kaasunpoisto

 • Korjaavien fosfaattien, hapenpoistajien ja inhibiittorien annostelu

 

Luonnollisesti BWT ottaa huomioon myös oleelliset taloudelliset tekijät asiakkaan parhaan edun saavuttamiseksi:

 • Lakisääteiset periaatteet (ABV, AEV)

 • Kattilavalmistajien toimintaparametrit/-vaatimukset

 • Energiakulut

 • Puhdasvesikulut  

 • Jätevesikulut