Yksityiskaivojen vesi - BWT Best Water Technology 

Yksityiskaivojen vesi

Suomessa yli 500 000 henkeä käyttää yksityiskaivoista tai luonnonlähteistä saatua vettä. Mikäli vettä käytetään talousvetenä, on suositeltua säännöllisesti tutkituttaa käytettävän veden laatu Eviran hyväksymässä laboratoriossa.

Juomavesi on tärkein ravintoaineemme. Kemiallis-fysikaalisten, toksikologisten ja bakteriologisten analyysien ei tulisi olla ainoastaan tarkastuskäytössä, vaan niitä tulisi hyödyntää myös pohjana asennetun vedenkäsittelyjärjestelmän toimminan valvonnassa. Kaivojen vesi voi olla kovaa ja sisältää haitta-aineita tai epäpuhtauksia, mutta BWT pystyy tarjoamaan erityisesti tähän käyttötarkoitukseen suunnitellut ratkaisut epäpuhtauksia sisältävän veden tehokkaaseen käsittelyyn:

 

  • Suodatus

  • Raudanpoisto

  • Mangaaninpoisto

  • UV-desinfiointi

     

 
BWT:llä on valikoima menetelmiä, joita voi käyttää kaivo- tai lähdeveden käsittelyyn:
Parasta vedenlaatua kotiisi