Juomavesi – elämän eliksiiri! - BWT Best Water Technology 

Juomavesi – elämän eliksiiri!

Suomessa talousveden laatu on tavallisesti korkea. Vaikka talousveden laatu on yleisesti ottaen hyvää, raportoidaan Suomessa silti vuosittain varsinkin noroviruksen ja kampylobakteerin aiheuttamia vesiepidemioita (veden välityksellä leviäviä tauteja).

 

Kaivoveden laatu taas vaihtelee maa- ja kallioperän ominaisuuksien mukaan sekä paikallisesti että alueellisesti eri puolilla Suomea. Yleisimpiä ongelmia ovat veden happamuus sekä kohonneet rauta-, mangaani-, arseeni-, fluoridi- tai radonpitoisuudet. Kaivoveteen voi myös päästä pintavesiä, mikäli kaivo on huonokuntoinen. Pintavesien mukana voi kaivoveteen päästä pieneliöitä, orgaanista ainesta, hienojakoista maa-ainesta, typpiyhdisteitä ja muita epäpuhtauksia.

 

Vesijohtojen huono kunto voi heikentää vedenlaatua, tulee vesi sitten kunnallisesta laitoksesta, osuuskunnasta tai omasta kaivosta. Eräät johdoista irroneista aineista ja epäpuhtauksista aiheuttavat esteettisiä tai maku- ja hajuhaittoja, kun taas toiset aineet voivat syövyttää putkia. Joillakin putkistoista irronneilla aineilla on suurina pitoisuuksina myös terveydelle haitallisia haitallisia vaikutuksia.

  

Drinkin water