Legionella - BWT Best Water Technology 

Legionella

Talousvedessämme piilevä vaara

 

Legionellabakteereita esiintyy luonnon vesissä, mistä ne pääsevät talousveden mukana moniin vesijärjestelmiin pieninä pitoisuuksina. Legionellaa voi esiintyä missä tahansa juomavedessä niin kauan kuin vesi ei ole steriiliä. Bakteerit selviävät hengissä alle 20 °C vedessä, mutta eivät lisäänny. Ihmiset voivat saada tartunnan pienten vesipisaroiden/höyryn hengittämisestä.

 

 
BWT Disinfection
BWT-Desinfiointi

 

 

Mikä on legionella?

 

Legionellabakteeria on olemassa yli 40 erilaista tyyppiä ja siitä on tähän mennessä tunnistettu yli 60 serologista alatyyppiä. Legionella pneumophila serotyyppi 1 on niistä vaarallisin ja sairastuttaa pääasiassa ihmisiä.

 

Legionella aiheuttaa kahta tautia

  • Legioonalaistauti on vakava keuhkotulehdussairaus, joka vaikuttaa myös maksaan, munuaisiin ja hermostoon. Kuolleisuus aikaisin aloitetulla hoidolla on 20%. Ilman lääkehoitoa kuolleisuus on nousee jopa 80% asti.

  • Pontiac-kuume on lievempi tartunta, sen oireet muistuttavat ”kesäinfluenssan” oireita eivätkä vaadi sairaalahoitoa.

 

Ketkä kuuluvat riskiryhmään?

Periaatteessa kuka tahansa voi saada legionellatartunnan, mutta seuraavilla ryhmillä on suurempi sairastumisriski:

 

  • Stressaantuneet ihmiset

  • Matkustavat ihmiset

  • Vanhemmat henkilöt (50+ v.)

  • Pitkäaikaisesta sairaudesta kärsivät ihmiset, erityisesti HIV:in kantajat, elinsiirron läpikäyneet sekä kemoterapiaa saavat

  • Ketjutupakoitsijat

  • Alkoholin suurkuluttajat

  • Kroonisista keuhkotaudeista kärsivät

 

Taudinehkäisy

Jotta legionellabakteerien kasvu voidaan estää, juomavesijärjestelmien suunnittelussa, toteutuksessa, käytössä ja huollossa tulee ottaa huomioon niin rakenteelliset, toiminnalliset kuin proseduraalisetkin asianhaarat. Tähän sisältyy myös käytetyn juomaveden laadun huomioonottaminen sekä putkistoja ja laitteita liejun kerääntymiseltä, kalkkikertymiltä ja korroosiolta suojaavan vedenpuhdistusjärjestelmän asentaminen, käyttö ja huolto.

 

BWT tarjoaa valikoiman vedenpuhdistustuotteita ja menetelmiä, jotka hillitsevät ja estävät legionellan kertymistä:

 

Hiukkassuoja

Juomaveden suodatus juomavesilaitteiden yhteydessä on sekä yleisen käytännön mukaista että tarpeellista, jotta pystytään ehkäisemään legionellan leviäminen. Suodattimen käytöllä käyttäjät voivat ehkäistä myös liejun kerääntymisen pannuihin ja putkiin sekä pistekorroosiota.

 

Suoja kalkkisaostumilta

Kalkkikertymät voivat lisätä karheutta putkistojen sisäpinnoissa, jolloin niihin pääse muodostumaan biofilmiä, jossa legionellan kasvaa. Legionella kaipaa ravinnoksi myös kalsiumia ja magnesium-ioneja, joten kalkkisuojajärjestelmän asentaminen vähentää paitsi biofilmin muodostumista, myös legionellaa ruokkivia mineraaleja.

 

Korroosion ehkäisy

Korroosio voi johtaa juomaveden epäpuhtauksien määrän kasvuun ja putkien sisäpintojen karheuden lisääntymiseen, mikä puolestaan johtaa biofilmin kehittymiseen putkistojen sisäpinnalle. Korroosion aiheuttamat rautayhdisteet toimivat myös ravintona legionellabakteerille. Korroosiota ehkäisevien aineiden tai vaihtoehtoisen korroosiosuojan käyttö voi ehkäistä kalkki- ja hiukkaskertymiä ja jopa estää legionellan kasvun.