Harmaan veden käsittely - BWT Best Water Technology 
Vesivarojen vastuullinen käyttö

Harmaan veden käsittely

Vuosikymmenien väestönkasvu ja teollistuminen ovat johtaneet veden saastumisen lisääntymiseen ja maailmanlaajuisten vesivarantojen hupenemiseen. Tämän vuoksi vedenkierrätys on noussut keskeiseksi asiaksi kansainvälisellä hotellialalla. Tiukentuneet lakisääteiset ympäristönsuojeluvaatimukset ovat tehneet harmaan veden käsittelystä prioriteetin tällä alalla.

 

BWT on sitoutunut sekä vedenkierrätykseen että vesivarojen vastuulliseen käyttöön, ja on kehittänyt ajantasaisimmat teknologiat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi:

 

  • Sequence Batch Reactor (SBR)  

  • Membrane Bioreactor (MBR)

 

Nämä teknologiat perustuvat pääasiassa biomekaaniseen puhdistukseen, kuten biokalvosuodatukseen, ja tarjoavat hotellinpitäjille huomattavia hyötyjä, kuten: 

 

  • Vesiresurssien kestävä hyödyntäminen 

  • Riippumattomuus makean veden varannoista 

  • Ympäristönsuojelu