Polttokennokalvot ja kalvoprosessiteknologia - BWT Best Water Technology 

Polttokennokalvot ja kalvoprosessiteknologia

Puhdasta energiaa vedestä

 

Seuraava kaava on varsin tuttu: vety ja happi tuottavat reagoidessaan vettä ja energiaa. Polttokenno toimii tämän (yksinkertaistetun) periaatteen pohjalta, joka keksittiin jo 200 vuotta sitten. Tänä päivänä menetelmä on läpimurron kynnyksellä. Vety on ihanteellinen energianlähde, sillä se sisältää kolme kertaa niin paljon energiaa kuin yleisimmät fossiiliset polttoaineet (hiili, kaasu ja öljy). Polttokennoissa toisistaan protoneja johtavan, kaasuja läpäisemättömän kalvon avulla erotettu vety ja happi reagoivat keskenään muodostaen lopulta vettä. Tämän tehokkaan ja päästöttömän reaktion ”sivutuotteena” syntyy energiaa.

Energia tuotetaan ilman välivaiheita, koska kemiallinen energia muuntuu elektrokemiallisessa prosessissa suoraan sähköenergiaksi ja lämmöksi. Polttokennot ovat tämän takia tehokkaita energiamuuntajia ja tulevaisuuden ympäristöystävällinen, kasvihuonepäästötön energiamuoto.

BWT:n tytäryhtiö FUMATECH työskentelee kalvoteknologioiden tutkimuksen ja kehityksen parissa tuottaakseen polttokennomarkkinoille innovatiivisia kalvomateriaaleja (fumion® -polymeerit ja fumapem® -polykalvot), jotka ovat keskeiset komponentit PEM (polymer electrolyte membrane) -polttokennoissa.

Polttokennokalvot

Brennstoffzelle Polttokenno toimii periaatteessa kuin akku. Sitä voidaan käyttää kiinteään sähkön- ja lämmöntuotantoon kotitalouksissa, autojen, bussien ja laivojen kannettavissa sovellutuksissa sekä kannettavien laitteiden virran tuotantoon.

Lisätietoa

www.fumatech.com