Erityisalat - BWT Best Water Technology 
BWT:n vedenkäsittelyratkaisut vaativiin käyttötarkoituksiin ja kohteisiin

Erityisalojen vedenkäsittelyratkaisut

Vesi on erityisen tärkeä raaka-aine lääke- ja bioteknologiateollisuudessa. Siksi siellä vaaditaan erittäin korkeasti kehittyneitä vedenkäsittelylaitteita, jotka vastaavat alan korkeita vaatimuksia ja standardeja. Tuotteemme on kehitelty ja suunniteltu kiinnittäen erityistä huomiota puhtauteen, steriiliyteen, korkeaan vedenlaatuun ja käyttövarmuuteen.

BWT Pharma & Biotech on asiantuntija ja markkinajohtaja korkeateknologian ja edistyneen lääkealalle tarkoitetun vedenkäsittelyn alalla. BWT Pharma & Biotech on BWT:n tytäryhtiö.

BWT Fumatech työskentelee polttokennoihin ja akkuihin liittyvän kalvoteknologian parissa. Visionamme on tuottaa puhtaita, tehokkaita ja tulevaisuuteen suuntautuneita ratkaisuja energian varastointiin. BWT Fumatech on BWT:n tytäryhtiö