Vedenpehmennin- ja käänteisosmoosilaitetoimitus Raision voimalaitokselle - BWT Best Water Technology 

Vedenpehmennin- ja käänteisosmoosilaitetoimitus Raision voimalaitokselle

24.3.2017 15:30  

BWT Separtec Oy on toimittanut kattilaveden valmistamiseen käytettävän laitteiston Raisio-konsernin vanhalle voimalaitokselle. Hanke liittyy JL Metals Oy:n toimittamaan 9,5 MW bioenergialaitos hankkeeseen, jonka yhteydessä vanhan voimalaitoksen toinen ionivaihtosarja korvataan vedenpehmentimillä ja käänteisosmoosilaitteella.

 

BWT Separtecin toimittama käänteisosmoosilaitteisto perustuu BWT konsernin PERMAQ Pro 2700 sarjan standardilaitteistoon, joka on modifioitu vastaamaan loppukäyttäjän vaatimuksia. Laitteisto on varustettu BWT:n omilla käänteisosmoosikalvoilla ja laitteisto tuottaa 22-25 m3/h lisävettä kattiloille. Raakavetenä prosessissa käytetään Raision Vesi Oy:n toimittamaa verkostovettä, josta voidaan tuottaa uudella laitteistoilla johtokyvyltään reilusti alle 5 µS/cm vettä.

 

Lisätietoja:

Puhelin:040 9011 835

Sähköposti: jarmo.piippula@bwtwater.fi