Torjunta-aineiden poisto juomavedestä - BWT Best Water Technology 

Torjunta-aineiden poisto juomavedestä

18.11.2016 14:25  

 Kaipiaisten nanosuodatuslaitteisto

 

Kasvinsuojeluaineista peräisin olevia torjunta-aineita ja niiden hajoamistuotteita esiintyy noin neljäsosassa pohjavedenottamoista Suomessa. Talousvesikäytössä torjunta-aineille on asetettu raja-arvo niiden myrkyllisyyden ja karsinogeenisuuden vuoksi. Joissakin vedenottamoissa tämä raja-arvo ylittyy, kuten Kouvolassa sijaitsevassa Kaipiaisen vedenottamossa. Kaipiaisissa on analysoitu raja-arvon ylittävä pitoisuus atratsiinia, joka on yleisesti käytetty rikkakasvien torjunta-aineena.

BWT Separtec Oy on toimittanut Kymen vesi Oy:lle nanosuodatustekniikkaan perustuvan laitteiston atratsiinin poistamiseksi talousvedestä. Laitteisto on otettu käyttöön kesäkuussa 2016 ja se on todettu poistavan atratsiinin lähes täysin. Lisäksi nanosuodatus parantaa juomaveden laatua poistamalla muun muassa humusta, fluoridia, rautaa, mangaania ja muita veden laatua heikentäviä yhdisteitä.

Laitteisto toimii täysin automaattisesti miehittämättömässä pohjavedenottamossa. Ohjauslogiikan ja kaukovalvonnan avulla laitoksen toimintaa voidaan seurata yrityksen keskusvalvomosta. Käyttäjien kokemusten mukaan laitteisto on ollut jatkuvassa käytössä kesästä lähtien ja se on toiminut ongelmitta.


Lisätietoja:

Puhelin:040 9011 835

Sähköposti: jarmo.piippula@bwtwater.fi