BWT Huolto - BWT Best Water Technology 

BWT Huolto

BWT Huolto – taattua luotettavuutta
BWT tarjoaa korkean tason huoltopalvelua. BWT:n teknikot ovat nopeasti paikalla, mikä vähentää tappioriskejä, jotka saattavat aiheutua esim. tuotantokatkosesta, laadun heikkenemisestä, toimintaviasta ja/tai laiteviasta tai vastaavista. Kaikki palvelu tapahtuu hyvin varustelluin huoltoautoin liikkuvan kokeneen henkilöstön avulla.

 

Korjaus- ja huoltotyöt
Vian sattuessa ota yhteyttä BWT Separteciin, joka korjaa vian. Palvelut jakautuvat perus- ja hälytyshuoltoihin.

 

Ennaltaehkäisevä huolto
Toimintakontrollit, joiden avulla valvotaan, että asennukset toimivat optimaalisesti. Osia vaihdetaan tarvittaessa; sisältyy palveluun tai suoritetaan asiakkaan oman arvioinnin mukaan. Huolto-ohjelman laadinta: virheitä ehkäisevä, hyvin suunniteltu ja asiakkaan kanssa työstetty huolto-ohjelma voi pienentää käyttö- ja investointikuluja.

 

Lisäarvoa tuottava huolto
Jatkuvalla huollolla, tarvittavilla osien vaihdoilla ja nykyaikaistamisella voidaan asennukset pitää nykyaikaisina ja toimivina. Tämä tarkoittaa asennusten arvon säilymistä tai jopa arvon nousua.

 

Asennus
Oikein suoritettu ja säädetty asennus on tärkeää sekä laitteen suorituskyvyn että eliniän kannalta. Väärin suoritettu asennus voi johtaa tuotantokatkoksiin, laadun heikkenemiseen, toimintavikoihin ja/tai laitevikoihin, tai vastaaviin.

 

Huoltosopimus BWT:n kanssa
Huoltosopimuksen allekirjoittaminen BWT:n kanssa on taloudellisin ja mukavin tapa huolehtia teollisuuslaitteiden, vesilaitosten, kylpytilojen ja kotitalouksien asennusten ylläpidosta. Sopimus, joka laaditaan asiakkaan kanssa, voi olla vaihdella kattavuudeltaan riippuen asennustyypeistä ja se voidaan allekirjoittaa sekä BWT:n omille laitteille että muiden tuotteille. Sopimuksen myötä saat hälytyshuollon samaan hintaan kuin perushuollon sekä tiettyjä alennuksia.

Ota yhteyttä!

  

Puh: +358(0)2 436 7300

S-posti: huolto@bwtwater.fi